We are Dutch

Nederland is het dichtstbevolkte land in Europa en heeft mede daardoor een bijzondere en vitale infrastructuur. Oppervlaktewater moeten wij keren en beheren. Elektriciteit, telecom en ICT zijn onmisbaar binnen onze samenleving. Wij zijn wereldberoemd om de ontwikkeling en instandhouding hiervan. Een tijdige signalering van problemen is daarbij van groot belang om calamiteiten te voorkomen en de bedrijfszekerheid te waarborgen.

DHS/Aerial Inspect is volledig gespecialiseerd in het inspecteren van infrastructuur en het opsporen van potentiële probleempunten. Wij doen dit vanuit de lucht en werken daarbij samen met overheden, netbeheerders en ingenieursbureaus. Wij adviseren en participeren in de steeds complexere vragen van onze klanten.
"Alles met als doel om onze infrastructuur draaiende te houden. 24 uur per dag,
7 dagen per week."

Meten

Metingen uitvoeren per helikopter is een betrouwbare en stabiele methode. Met name op het gebied van temperatuurverschillen kunnen wij alles registreren. In zeer korte tijd.

Waarnemen

Waarneming in het kader van handhaving of een snelle en overzichtelijke wildtelling. Het schouwen van sloten en vaarten. De daders van een milieudelict achterhalen.

Registreren

Foto & Film in HD kwaliteit, Thermografie, UV of gewoon visueel met pen en papier. Wij bieden maatwerk om tot de juiste rapportage te komen.

Rapporteren

Terugkoppeling met de juiste informatie welke u nodig heeft. Realtime meekijken vanuit kantoor. Een rapport met uitgebreide meetgegevens en/of beelden. Alles overzichtelijk en in combinatie met coördinaten. Te allen tijde terug te halen in onze database.

Bent u nog niet bekend met de mogelijkheden en voordelen van een helikopter en wilt u deze vrijblijvend met ons bespreken, neem dan contact met ons op.